Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Materijali za 18. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (16. 2. 2021. godine)

Poziv za 18. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

 1. Ovjera zapisnika sa 17. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)
 2. Razmatranje Izvješća Mandatne komisije o podnesenom zahtjevu za nastavak obnašanja dužnosti vijećnika Županijske skupštine i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o razrješenju predsjednika Županijske skupštine (preuzmi)
 4. Izbor predsjednika Županijske skupštine
 5. Razmatranje prijedloga Statuta Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 6. Razmatranje prijedloga Poslovnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o naknadama predsjednika, potpredsjednika i vijećnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije i njezinih radnih tijela (preuzmi)
 8. Razmatranje prijedloga Odluka o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 9. Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska (preuzmi) nacrt Masterplana (preuzmi)
 10. Razmatranje Godišnjeg izvještaja rada obrane od tuče za Virovitičko-podravske županiju u 2020.godini Državnog hidrometeorološkog zavoda (preuzmi)
 11. Razmatranje Informacije o stanju komunalne infrastrukture na području Virovitičko-podravske županije za 2019.godinu (preuzmi)
 12. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Virovitici (preuzmi)
 13. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici (preuzmi)
 14. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica - a) o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora o nabavi medicinskog potrošnog materijala za dijalizu (preuzmi); b) o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora o nabavi medicinskog potrošnog materijala za obavljanje zdravstvene djelatnosti (preuzmi)

KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE U PROSTORIMA ZGRADE ŽUPANIJE PREMA USTALJENOM RASPOREDU

S OBZIROM NA SITUACIJU UVJETOVANU PANDEMIJOM BOLESTI COVID 19, SJEDNICA ĆE SE ODRŽATI UZ OBVEZU PRIDRŽAVANJA MJERA ODREĐENIH ODLUKAMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE KAO ŠTO SU NOŠENJE MASKI, OBVEZNA DISTANCA I DEZINFEKCIJA RUKU

Materijali za 18. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr u kategoriji „Materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.

 • • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • • Evidencijski listić (preuzmi)
 • • Prijedlozi župana za uvrštavanje u dnevni red (preuzmi)
 • • Prijedlog dopune dnevnog reda (preuzmi)
- Arhiv materijala za Županijsku skupštinu u razdoblju od 2017. do 2021. godine
 1. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 2. sjednica Županijske skupštine (poveznica) Izvanredna sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 3. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 4. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 5. sjednica Županijske skupštine (poveznica) Izvanredna sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 6. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 7. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 8. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 9. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 10. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
Izvanredna sjednica Županijske skupštine (poveznica)     11. sjednica Županijske skupštine (poveznica)     12. sjednica Županijske skupštine (poveznica)     13. sjednica Županijske skupštine (poveznica)     14. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (poveznica)     15. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (poveznica)     16. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (poveznica)    17. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (poveznica) - Arhiv materijala za Županijsku skupštinu u razdoblju od 2013. do 2017. godine (poveznica)
Skip to content