Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Materijali za 16. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (17. 11. 2020. godine)

Poziv za 16. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Ovjera zapisnika s 15 sjednice Županijske skupštine (preuzmi)

2. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

3. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i organiziranju specijalističkih postrojbi civilne zaštite Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

4. Razmatranje prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe za 2022. i 2023.godinu (preuzmi)

5. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine (preuzmi)

6. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine (preuzmi)

7. Razmatranje Informacije o upisu učenika u prve razrede srednje škole na području Virovitičko-podravske županije u školskoj 2020./2021. godini (preuzmi)

8. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća VIDRE – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije o prijenosu prava vlasništva nekretnina i projektno tehničke dokumentacije Virovitičko-podravskoj županiji i prihvatu stjecanja nekretnina u korist Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

9. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku VIDRE – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije o odabiru ponude i sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova za rekonstrukcija podruma (preuzmi)

KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE U PROSTORIMA ZGRADE ŽUPANIJE PREMA USTALJENOM RASPOREDU

S OBZIROM NA SITUACIJU UVJETOVANU PANDEMIJOM BOLESTI COVID 19, SJEDNICA ĆE SE ODRŽATI U DVORANI KAZALIŠTA VIROVITICA UZ OBVEZU PRIDRŽAVANJA MJERA ODREĐENIH ODLUKAMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE KAO ŠTO SU NOŠENJE MASKI, OBVEZNA DISTANCA I DEZINFEKCIJA RUKU

Materijali za 16. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr u kategoriji „Materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.

• Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
• Evidencijski listić (preuzmi)
• Prijedlozi župana za uvrštavanje u dnevni red (preuzmi)
• Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)
• Prijedlog dopune dnevnog reda (preuzmi)
• Odbor za financije i proračun (preuzmi)

– Arhiv materijala za Županijsku skupštinu u razdoblju od 2017. do 2021. godine

 1. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 2. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
  Izvanredna sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 3. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 4. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 5. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
  Izvanredna sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 6. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 7. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 8. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 9. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 10. sjednica Županijske skupštine (poveznica)

Izvanredna sjednica Županijske skupštine (poveznica)

    11. sjednica Županijske skupštine (poveznica)

    12. sjednica Županijske skupštine (poveznica)

    13. sjednica Županijske skupštine (poveznica)

    14. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (poveznica)

    15. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (poveznica)

– Arhiv materijala za Županijsku skupštinu u razdoblju od 2013. do 2017. godine (poveznica)

Share Button
Skip to content